Firemní dluhopisy SENIOR TREND

INVESTIČNÍ PŘILEŽITOST K VÝHODNÉMU ZHODNOCENÍ VOLNÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ


  • Pořizovací cena jen 25 000 Kč
  • Splatnost 36 měsíců
  • Úrok zafixovaný na celou dobu platnosti dluhopisu
  • Extra výnos 9% ročně
  • Výplata výnosů 2x ročně
  • Snadné objednání a doručení
  • Žádné poplatky za zpracování a vedení
  • Jistá a transparentní investice nezávislá na výkyvech trhu
O našem záměru

Akciová společnost HOPE - STAV, a.s. byla založena v roce 1997 a věnovala se zejména stavební činnosti. Na trhu je dlouhodobě etablována, přičemž v současné době plánuje podstatné navýšení objemu svých obchodních aktivit.
Naším záměrem je rozšíření činnosti o dovoz, prodej, pronájem a servis elektrických skútrů a vozíků pro seniory a osoby s omezenou mobilitou.
Ve vyspělých zemích jsou již dlouhou řadu let využívány ke každodennímu zlepšení a zpříjemnění života svých uživatelů, stejně jako k podpoře jejich samostatnosti.
Jsme připraveni nabídnout v uvedeném segmentu kvalitní produkty a služby.
Výsledkem naší dosavadní důkladné přípravy byl výběr dodavatelů a specifikace provedení konkrétních produktů. Momentálně již očekáváme první dodávky vozíků v pěti modelových řadách, s jednoduchou obsluhou a velmi dobrou cenovou dostupností.
Podstatnou část našich budoucích příjmů bude tvořit pronájem vozíků v turisticky frekventovaných destinacích. Seniorům a mobilně omezeným lidem tato služba umožní snazší dostupnost, plné využití navštívených lokalit a příjemnou relaxaci.
Pocit samostatnosti, a schopnost mobility vnese našim zákazníkům zcela novou kvalitu a chuť do života.
Pro finanční zajištění tohoto poměrně finančně náročného projektu využijeme jednak vlastních prostředků a dále jsme se rozhodli pro emisi dluhopisů. Jako optimální variantu jsme zvolili tříletý interval s poměrně zajímavým výnosem, který jsme schopni generovat a zajistit tak bezproblémové plnění našich závazků.
Nabízíme jednoduchý a transparentní přístup ke každému z našich investorů, bez skrytých poplatků. Těšíme se na bezproblémovou, dlouhodobou a oboustranně výhodnou spolupráci.

HOPE - STAV, a.s.