HOPE-STAV akciová společnost jako Emitent vydává za účelem financování rozvoje svého projektu emisi tříletých dluhopisů SENIOR TREND a pevným výnosem 9% ročně, vypláceným průběžně 2 x ročně.ZÁKLADNÍ PARAMETRYNázev emise : SENIOR TREND

Objem emise: 1000 ks dluhopisů v listinné formě, číslovaných 0001 - 1000
jmenovitá hodnota 1 ks dluhopisu 25.000 CZK
Celkový objem emise 25.000.000 CZK

Emitent: HOPE - STAV, a.s., IČ 251 63 001, Bořivojova 878/35, 130 00 Praha 3 - Žižkov, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10851

Trvání emise: 36 měsíců

Datum emise: 23. srpna 2017

Datum splatnosti jmenovité hodnoty : 24. srpna 2020

Úrokový výnos: Fixní, 9% p.a.

Měna emise : Koruna česká

Periody výplaty úrokových výnosů: 1x za šest měsíců, v pevně stanovených termínech

Data splatnosti úrokovch výnosů: 23.02.2018, 23.08.2018, 25.02.2019, 23.08.2019, 24.02.2020, 24.08.2020

Distribuce: Dluhopisy lze objednat na www.seniortrend.cz, vekšeré vztahy se řídí příslušnými a zde uvedenými Emisními podmínami. V momentě doprodání emise bude prodej ukončen a emise bude označena jako UZAVŘENÁ.
Veškeré platby spojené s prodejem, splacením dluhopisů i úrokových výnosů probíhá výhradně bezhotovostně.
Bankovní spojení Fio banka a.s., č.ú. 2201289874 / 2010


Ostatní: Vydání emise se řídí Zákonem o dluhopisech č. 190/200 Sb. v platném znění.
nepodléhá povinnosti vyhotovení prospektu, jelikož finanční objem všech dluhopisů vydaných příslušným emitentem nepřekročí 1 milión euro ročně. Prospekt nebyl vyhotoven.
Emisní podmínky byly zveřejněny 23. srpna 2017 na internetových stránkách emitenta www.seniortrend.cz