OZNÁMENÍ

Zde budou uveřejněny jakékoliv změny, týkající se dluhopisů firmy HOPE-STAV, a.s.


23.02.2018 - v souladu s Emisními podmínkami vyplaceny úrokové výnosy všem investorům